Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Giới thiệu về khoa
chudenamhoc_new
Giới thiệu chung
26-05-2017

KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

GIỚI THIỆU

Khoa Tài chính - Ngân hàng (Faculty of Finance and Banking) là khoa chuyên ngành thuộc Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM được thành lập theo quyết định số 333/QĐ-ĐHCN ngày 01/06/2008, của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM. Tiền thân là khoa Tài chính - Kế toán.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a) Chức năng

Là đơn vị tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện nhiệm vụ đào tạo và tiến hành sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; quản lý cơ sở vật chất được giao sử dụng; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt động của trường.

b) Nhiệm vụ

- Quản lý giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của trường.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

Với sự phát triển đào tạo, khoa Tài chính - Ngân hàng đã có đội ngũ trên 50 giảng viên với 1 Phó giáo sư, tiến sĩ; 6 tiến sĩ; còn lại có trình độ Thạc sĩ (trong đó có 17 nghiên cứu sinh), tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Đa số giảng viên còn trẻ, nhiệt tình và có năng lực chuyên môn sâu, trình độ sư phạm về giảng dạy đại học.

 

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG & THÀNH TỰU NỔI BẬC

Hàng năm khoa đào tạo trên 1.000 học viên, sinh viên tốt nghiệp với trình độ chuyên môn khá tốt đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng, hầu hết các học viên, sinh viên ra trường đều có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo. Công tác kết nối doanh nghiệp luôn được khoa quan tâm, hàng năm khoa đều có các chương trình kết nối với các ngân hàng và doanh nghiệp, tạo điệu kiện cho sinh viên tham quan, thực tập tốt nghiệp và có cơ hội việc làm ngay khi ra trường.

Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng, giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Tính đến nay, tập thể giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng đã công bố trên 150 công trình nghiên cứu các loại trong và ngoài nước.

Hoạt động xã hội được tổ chức thường xuyên, chương trình Tết yêu thương do Đoàn khoa tài chính ngân hàng đã trở thành điểm sáng cho phong trào thiện nguyện của trường.

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Tài chính - Ngân hàng được giao nhiệm vụ đào tạo học viên, sinh viên các bậc ở hai chuyên ngành là:

 - Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

 - Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

BẬC ĐÀO TẠO

- Thạc sĩ.
- Đại học chính qui đại trà.
- Đại học chính qui chất lượng cao.
- Đại học liên thông.

- Cao đẳng.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo, phát triển chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Phấn đấu đến năm 2020 số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ chiếm 25% và năm 2018 bắt đầu đào tạo khóa nghiên cứu sinh đầu tiên ngành Tài chính Ngân hàng.

Cập nhật và đổi mới giáo trình giảng dạy nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển kỹ năng ngay trong quá trình đào tạo, sinh viên được thực hành trên phần mềm Mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng thương mại đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp không gặp khó khăn khi tiếp cận công việc.

Phát triển hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và khuyến khích sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu.

Thông tin liên hệ của đơn vị:

  • Văn phòng: tầng 2, tòa nhà V, Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
  • Điện thoại: (028) 38940390 – 277
  • Email: ffb@iuh.edu.vn
  • Website:  http://ffb.iuh.edu.vn

 

TRƯỞNG KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

PGS.TS Phan Thị Cúc

Trưởng khoa Tài chính - Kế toán giai đoạn 2005-2008; Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng giai đoạn 2008-2011

 

 

TS Nguyễn Trung Trực

Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2011-2016.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh

Q. Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng từ 2016 đến 03/ 2018

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết