Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Cơ sở ngành
chudenamhoc_new
Tổ Cơ sở ngành
16-10-2017
  • ​​​Tổ trưởng bộ môn : Tiến sĩ  Võ Văn Hợp

  • Danh sách giảng viên tổ:
STT Họ tên Học hàm, học vị Email Ghi chú
1 Võ Văn Hợp Tiến sĩ vovanhop@iuh.edu.vn Tổ trưởng
2 Đào Thu Thủy Thạc sỹ daothuthuy@iuh.edu.vn  
3 Đoàn Văn Đính Tiến sĩ doanvandinh@iuh.edu.vn  
4 Lê Thúy Ngân Thạc sỹ lethuyngan@iuh.edu.vn  
5 Nguyễn Lê Hồng Vỹ Thạc sỹ nguyenlehongvy@iuh.edu.vn  
6 Nguyễn Thị Kim Liên Thạc sỹ (NCS) nguyenthikimlien@iuh.edu.vn  
7 Từ Thị Hoàng Lan Thạc sỹ (NCS) tuthihoanglan@iuh.edu.vn  
8 Nguyễn Thị Minh Thảo Thạc sỹ minhthaonguyen@iuh.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Thủy Thạc sỹ (NCS) nguyenthithuy@iuh.edu.vn  
10 Nguyễn Vỹ Bảo Yến Thạc sỹ nguyenvybaoyen@iuh.edu.vn  
11 Phạm Ngọc Vân Tiến sĩ phamngocvan@iuh.edu.vn  
12 Phạm Thị Ngọc Thúy Thạc sỹ phamthingocthuy@iuh.edu.vn  
13 Tạ Thị Kim Thoa Thạc sỹ tathikimthoa@iuh.edu.vn  
14 Trịnh Tuấn Anh Thạc sỹ trinhtuananh@iuh.edu.vn  

 

  • Tổ các môn cơ sở quản lý các môn còn lại thuộc hai chuyên ngành.

- Lý thuyết Tài chính tiền tệ

- Lý thuyết Tài chính tiền tệ 1

- Lý thuyết Tài chính tiền tệ 2

- Tin học ứng dụng Tài chính Ngân hàng

- Thuế

- Tài chính công

- Nguyên lý bảo hiểm

- Đầu tư và kinh doanh bất động sản

- Thực tập doanh  nghiệp 1

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết