Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Tài chính Doanh nghiệp
chudenamhoc_new
Tổ Tài chính Doanh nghiệp
16-10-2017
  • Tổ trưởng bộ môn: Tiến sĩ  Nguyễn Thị Mỹ phượng

  • Danh sách giảng viên tổ:
STT Họ tên Học hàm, học vị Email Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Tiến sĩ nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn Tổ trưởng
2 Cái Phúc Thiên Khoa Thạc sỹ (NCS)    
3 Bùi Ngọc Toản Thạc sỹ (NCS) buingoctoan@iuh.edu.vn  
4 Đặng Thị Trường Giang Thạc sỹ (NCS) dangthitruonggiang@iuh.edu.vn  
5 Đỗ Hà Vinh Đại Học (CH) dohavinh@iuh.edu.vn  
6 Đoàn Thị Thu Trang Thạc sỹ doanthithutrang@iuh.edu.vn  
7 Hồ Thanh Trí Thạc sỹ (NCS) hothanhtri@iuh.edu.vn  
8 Lại Cao Mai Phương Thạc sỹ (NCS) laicaomaiphuong@iuh.edu.vn  
9 Lê Nguyễn Trà Giang Thạc sỹ lenguyentragiang@iuh.edu.vn  
10 Lê Thị Minh Thạc sỹ lethiminh@iuh.edu.vn  
11 Nguyễn Hoàng Hưng Tiến sĩ hoanghung@iuh.edu.vn  
12 Nguyễn Hữu Tuyên Thạc sỹ (NCS) nguyenhuutuyen@iuh.edu.vn  
13 Nguyễn Quý Hiệp Thạc sỹ nguyenquyhiep@iuh.edu.vn  
14 Nguyễn Thị Minh Ngọc Thạc sỹ nguyenthiminhngoc@iuh.edu.vn  
15 Nguyễn Trung Trực Tiến Sĩ nguyentrungtruc@iuh.edu.vn  
16 Nông Ngọc Dụ Thạc sỹ nongngocdu@iuh.edu.vn  
17 Phạm Khánh Dương Thạc sỹ phamkhanhduong@iuh.edu.vn  
18 Phạm Thị Bích Thảo Thạc sỹ (NCS) phamthibichthao@iuh.edu.vn  
19 Phạm Thị Phương Loan Thạc sỹ (NCS) phamthiphuongloan@iuh.edu.vn  
20 Phùng Thị Cẩm Tú Thạc sỹ (NCS) phungthicamtu@iuh.edu.vn  
21 Thái Duy Tùng Thạc sỹ thaiduytung@iuh.edu.vn  
22 Trần Huỳnh Kim Thoa Thạc sỹ tranhuynhkimthoa@iuh.edu.vn  

 

  • Tổ Tài chính doanh nghiệp quản lý các môn:

- Toán tài chính

- Tài chính doanh nghiệp phần 1

- Tài chính doanh nghiệp phần 2

- Tài chính doanh nghiệp phần 3

- Phân tích báo cáo tài chính

- Mô hình tài chính

- Quản trị tài chính

- Ứng dụng toán kinh tế Tài chính Ngân hàng

- Tài chính quốc tế

- Đầu tư tài chính

- Quản trị rủi ro tài chính

- Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

- Phân tích và đầu tư chứng khoán

- Thị trường chứng khoán

- Thực tập doanh nghiệp 2

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết