Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Các hoạt động
chudenamhoc_new
Download hình ảnh lễ phát bằng Tốt nghiệp tháng 11 năm 2017
18-11-2017

Thông báo các bạn sinh viên vào Link https://goo.gl/kjShqj để download hình ảnh buổi Lễ phát Bằng tốt nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng tháng 11 năm 2017.

Trân trọng!

Đơn vị liên kết