Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Các hoạt động
chudenamhoc_new
Download hình ảnh lễ phát bằng Tốt nghiệp tháng 11 năm 2017
18-11-2017

Thông báo các bạn sinh viên vào Link https://goo.gl/kjShqj để download hình ảnh buổi Lễ phát Bằng tốt nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng tháng 11 năm 2017.

Trân trọng!

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết