Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Hội nghị khoa học
chudenamhoc_new
Thư mời Giảng viên và Sinh viên tham dự hội thảo ngày 29.11.2017
23-11-2017

Các bạn sinh viên đi tham dự Hội thảo đăng ký qua mail: nguyenthikieungadhkt@gmail.com chậm nhất là 11h30 ngày 28/ 11/ 2017.

Trân trọng!

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết