Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Tuyển dụng chuyên ngành
chudenamhoc_new
Thông báo tuyển dụng tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện
06-03-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) - Doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, thuộc Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Tháng 10/2016, PTI vinh dự là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất đạt giải thưởng cấp quốc gia “Doanh nghiệp vì người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen tặng.

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn (PTI Sài Gòn) được thành lập vào năm 2005, là một trong những chi nhánh của PTI. Trong suốt 10 năm hoạt động, PTI Sài Gòn là đơn vị Lao động tiên tiến – xuất sắc qua các năm do Tổng Cty khen tặng; doanh thu đạt top 3 trong toàn hệ thống PTI. Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu phát triển, PTI Sài Gòn đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Hỗ trợ bồi thường 

2. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh

3. Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết