Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Chuyên ngành
chudenamhoc_new
Thông tin tuyển dụng ngân hàng Agribank tháng 10/2021
22-10-2021

Ngân hàng Agribank chi nhánh Trường Sơn tuyển dụng các vị trí sau:

- Tín Dụng

- Thanh toán quốc tế

- Kế toán

- Pháp chế

Yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Vị trí tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, Pháp chế: Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp vói vị trí dự tuyển, cụ thể:

- Vị trí tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, pháp chế: Kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thanh toán quốc tế/kinh tế quốc tế/kinh tế đối ngoại, Luật (lưu ý: ứng tuyển vào vị trí nào thì thi nghiệp vụ chuyên ngành quy định đối với vị trí đó và làm việc theo vị trí ứng tuyển nếu trúng tuyển).

Yêu cầu trình độ ngoại ngữ:

- Vị trí thanh toán quốc tế: Yêu cầu tối thiểu một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau: Bl, IELTS 5.0, TOEIC 600, TOEFL PBT 480, TOEFL CBT 173; TOEFL IBT 61,TOEFL ITP 500, Cambridge Tests 60FCE, 80 PET.

- Các vị trí còn lại:

+ Dưới 30 tuổi: Yêu cầu tối thiểu một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau: Bl, IELTS 4.0, TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 126; TOEFL IBT 42,TOEFL ITP 450, Cambridge Tests 45 FCE, 65 PET, 90 KET.

+ Từ 30 tuổi trở lên: Yêu cầu tối thiểu một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau: A2, IELTS 3.0,...

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng click vào đường link sau:

https://www.agribank.com.vn/vn/tuyen-dung/chuong-trinh-tuyen-dung-agribank/2019/tuyen-dung-can-bo-agribank-chi-nhanh-truong-son-nam-2021

Nộp hồ sơ ứng tuyển và thi tuyển tại Trường liên hệ qua hình thức sau:

Email: ninhphugiang@iuh.edu.vn

Mobile: 0945686366 (Cô Giang)

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác