Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Hướng dẫn xem kết quả học tập của Sinh viên
09-09-2017

HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP

Bước 1: Sinh viên truy cập vào website nhà trường thông qua địa chỉ:
http://www.iuh.edu.vn

Bước 2: Click chọn menu “Sinh viên”


Bước 3: Click vào đường link “Xem kết quả học tập”


Bước 4: Nhập mã số sinh viên – click chọn “Tôi không phải là người máy” 
– Click vào nút “Xem điểm”


Bước 5: Xem kết quả học tập

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết