Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo danh sách sinh viên nhận lễ phục và thứ tự phát bằng TN ngày 15/ 11/ 2017
13-11-2017

THÔNG BÁO

-Sinh viên có tên trong danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp (DS kèm theo) đến nhận lễ phục tốt nghiệp bắt đầu lúc 15:00 ngày 14/ 11/ 2017 tại phòng D12.2

- Sinh viên không có tên trong danh sách đăng ký có thể bổ sung ngay trong ngày 14/ 11/ 2017 tại Giáo vụ khoa Tài chính Ngân hàng (cô Nhung)

Trân trọng!

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết