Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Danh sách sinh viên vấn đáp khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo Thực tập ngày 18 tháng 11 năm 2017
16-11-2017

- Sinh viên có tên trong Danh sách vấn đáp khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo Thực tập có mặt lúc 7h15 sáng ngày 18/ 11/ 2017 tại phòng hội đồng.

- Không cần chuẩn bị Slide trình chiếu.

- Mỗi nhóm cử người xuống khoa nhận Báo cáo của nhóm mang lên phòng hội đồng.

Trân trọng!

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết