Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo dời lịch giảng dạy học phần Thực tập doanh nghiệp 1
31-12-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Nhà V2, Số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Web: http://www.ffb.iuh.edu.vn; Email: ffb@iuh.edu.vn; Điện thoại: 08.8940390-277

 

 

THÔNG BÁO

(V/v dời lịch giảng dạy học phần Thực tập doanh nghiệp 1)

 

Khoa Tài chính – Ngân hàng xin thông báo đến các sinh viên đã đăng ký các lớp học phần Thực tập doanh nghiệp 1 và được Nhà Trường chấp nhận mở lớp trong HK2, 2017-2018 như sau: Lịch giảng dạy các lớp học phần Thực tập doanh nghiệp 1 được dời 2 tuần kể từ thời điểm bắt đầu học kỳ 2, 2017-2018, ngày bắt đầu giảng dạy sẽ là 15/01/2018.

Lý do: Liên quan đến việc tổ chức giảng dạy môn Thực tập doanh nghiệp 1

                                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 12  năm 2017 

                 Q.TRƯỞNG KHOA

                                                                                                           (đã ký)

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết