Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Lịch đăng ký học các môn Anh văn 2, Anh văn 3 dành cho các lớp ABET và tiên tiến
19-01-2018

1. Lớp học phần 251140201, môn Anh văn 2 (Tiên tiến)

 Học thứ 3 tiết 7-9, phòng B2.07, cô Bảo Trinh (chỉ cần 10 sv đăng ký là lớp được chấp nhận mở đóng phí)

2. Lớp học phần 211148213, môn Anh văn 2 (ABET)

          Học thứ 5, tiết 4-6, phòng A2.06 , Thầy Cần.

3. Lớp học phần 211148306, môn Anh văn 3 (ABET) 

          Học thứ 5, tiết 2-4, phòng A3.06, Cô Nga.

 

Đăng ký trên trang đăng ký học phần đến 02/02/2018

Bắt đầu học: 26/02/2018

 

Đơn vị liên kết