Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2018
08-06-2018

Thông báo

Lịch thi và danh sách sinh viên được dự thi tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018

Sinh viên lưu ý khi đi thi phải mặc đồng phục trường và đeo thẻ sinh viên đầy đủ

 

Tin nổi bật
Diễn đàn FFB
Đơn vị liên kết