Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo việc nộp học phí cho các môn mở học lại đợt 2 hk1(2021-2022)
13-09-2021

Khoa TCNH thông báo đến sinh viên đăng ký học phần các môn mở học lại đợt 2 hk1 (2021-2022) như sau:

  1. Môn Mô hình tài chính
  2. Môn Lý thuyết tài chính tiền 2
  3. Môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
  4. Môn Tài chính doanh nghiệp 1
  5. Môn Tài chính doanh nghiệp 2

Hiện tại, phòng Đào tạo đã mở lại các môn trên cho sinh viên đã đăng ký học phần tiếp tục nộp học phí từ 13/09/2021 đến 15h00 ngày 16/09/2021. Nếu sau thời gian trên, sinh viên trong lớp học phần vẫn chưa nộp phí đủ số lượng đã đăng ký thì phòng Đào tạo sẽ tiến hành hủy lớp học phần.

Do thay đổi khung chương trình đào tạo kể từ khóa 14, nhiều môn học của khóa 13 trở về trước sẽ không trùng nội dung hoặc số tín chỉ với các môn học tương tự của khóa 14 về sau.

 Vì vậy, đợt mở lớp học phần cho sinh viên đăng ký lần này là cơ hội cuối để sinh viên các khóa từ khóa 13 trở về trước trả nợ môn và hoàn thành chương trình học. Nhà trường chỉ mở lớp học lại theo đúng Quy chế Đào tạo. Sinh viên cần cân nhắc và nên ưu tiên học các môn học phần được mở trong hk1 (2021-2022) này, tránh trường hợp không thể đăng ký mở lớp học vào các học kỳ học sau, do lớp không đủ sĩ số hoặc sinh viên chạy theo học các môn tự chọn của khoa khác và hết thời hạn tối đa học tập tại trường.

Trân trọng

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác