Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo về lịch sinh hoạt công dân đầu khóa cho sinh viên khóa 17 nhập học năm 2021 - đợt 2
24-09-2021

Khoa Tài chính - Ngân hàng xin thông báo tới sinh viên khóa 17 lịch sinh hoạt đầu khóa đợt 2 như sau:

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom, sinh viên chuẩn bị sẵn phần mềm Zoom để đăng nhập

ID cuộc họp: 987 9199 9329

Mật khẩu: 1111

Sinh viên đặt tên theo đúng cú pháp: Mã lớp học – Họ tên – Mã số sinh viên

Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn A học lớp DHTN17F có mã sinh viên là: 21000001 sẽ đặt tên đăng nhập Zoom của mình là: DHKT17F - Nguyễn Văn A - 21000001

- Ngày 27/09/2021: các vấn đề về học tập ở trường đại học và thông tin về chuyên ngành đào tạo

+ Buổi sáng từ 8:00 đến 11h30: các vấn đề sinh viên phải biết về chương trình đào tạo, về cách thức học tập, thi cử, các văn bằng, chứng chỉ sinh viên cần tích lũy cũng như định hướng các chuyên ngành phù hợp với sinh viên.

- Ngày 28/09/2021: gặp gỡ, sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm, nghe phổ biến các quy định, quy chế học đường, chính sách miễn giảm học phí, học bổng.

Thời gian: từ 8:00 đến 11:00.

Các  bạn tân sinh viên tham gia đầy đủ theo lịch vì đây là hoạt động bắt buộc, có đánh giá điểm rèn luyện.

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác