Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Đội ngũ giảng viên
chudenamhoc_new
Đội ngũ giảng viên
26-06-2020

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Email

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Tiến sĩ nguyenthimyphuong@iuh.edu.vn Trưởng khoa / Chủ nhiệm bộ môn tài chính

2

Phạm Trường Quân

Thạc sỹ

phamtruongquan@iuh.edu.vn

Phó trưởng khoa

3

Vũ Cẩm Nhung

Tiến sĩ

vucamnhung@iuh.edu.vn

Chủ nhiệm bộ môn ngân hàng

4

Võ Văn Hợp

Tiến sĩ

vovanhop@iuh.edu.vn

 

5

Đặng Thị Trường Giang

Thạc sỹ

dangthitruonggiang@iuh.edu.vn

 

       6

Nguyễn Hoàng Hưng

Tiến sĩ hoanghung@iuh.edu.vn  

7

Đào Thu Thủy

Thạc sỹ

daothuthuy@iuh.edu.vn

 

8

Đỗ Hà Vinh

Đại Học (CH)

dohavinh@iuh.edu.vn

 

9

Đoàn Thị Thu Trang

Thạc sỹ

doanthithutrang@iuh.edu.vn

 

10

Đoàn Văn Đính

Tiến sĩ

doanvandinh@iuh.edu.vn

 

11

Lại Cao Mai Phương

Tiến sĩ

laicaomaiphuong@iuh.edu.vn

 

12

Lê Nguyễn Trà Giang

Thạc sỹ

lenguyentragiang@iuh.edu.vn

 

13

Lê Thị Khánh Phương

Thạc sỹ

lethikhanhphuong@iuh.edu.vn

 

14

Lê Thị Minh

Thạc sỹ

lethiminh@iuh.edu.vn

 

15

Lê Thúy Ngân

Thạc sỹ

lethuyngan@iuh.edu.vn

 

16

Nguyễn Hữu Tuyên

Thạc sỹ (NCS)

nguyenhuutuyen@iuh.edu.vn

 

17

Nguyễn Kim Chi

Thạc sỹ

nguyenkimchi@iuh.edu.vn

 

18

Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Thạc sỹ

nguyenlehongvy@iuh.edu.vn

 

19

Nguyễn Quý Hiệp

Thạc sỹ

nguyenquyhiep@iuh.edu.vn

 

20

Nguyễn Thị Hồng Ánh

Tiến sĩ

nguyenthihonganh@iuh.edu.vn

 

21

Nguyễn Thị Kiều Nga

Tiến sĩ

nguyenthikieunga@iuh.edu.vn

 

22

Nguyễn Thị Kim Liên

Tiến sĩ

nguyenthikimlien@iuh.edu.vn

 

23

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thạc sỹ

nguyenthiminhngoc@iuh.edu.vn

 

24

Nguyễn Thị Minh Thảo

Thạc sỹ

minhthaonguyen@iuh.edu.vn

 

25

Nguyễn Thị  Bích Thủy

Tiến sĩ

nguyenthibichthuy@iuh.edu.vn

 

26

Nguyễn Vỹ Bảo Yến

Thạc sỹ

nguyenvybaoyen@iuh.edu.vn

 

27

Nông Ngọc Dụ

Thạc sỹ

nongngocdu@iuh.edu.vn

 

28

Phan Thị Như Hồng

Đại học

phanthinhuhong@iuh.edu.vn

Giáo vụ khoa

29

Phạm Khánh Dương

Thạc sỹ

phamkhanhduong@iuh.edu.vn

 

30

Phạm Ngọc Vân

Tiến sĩ

phamngocvan@iuh.edu.vn

 

31

Phạm Thị Bích Thảo

Thạc sỹ (NCS)

phamthibichthao@iuh.edu.vn

 

32

Phạm Thị Ngọc Thúy

Thạc sỹ

phamthingocthuy@iuh.edu.vn

 

33

Phạm Thị Phương Loan

Thạc sỹ (NCS)

phamthiphuongloan@iuh.edu.vn

 

34

Phan Minh Xuân

Thạc sỹ

phanminhxuan@iuh.edu.vn

 

35

Phùng Thị Cẩm Tú

Thạc sỹ (NCS)

phungthicamtu@iuh.edu.vn

 

36

Tạ Thị Kim Thoa

Thạc sỹ

tathikimthoa@iuh.edu.vn

 

37

Thái Duy Tùng

Thạc sỹ

thaiduytung@iuh.edu.vn

 

38

Trần Huỳnh Kim Thoa

Thạc sỹ

tranhuynhkimthoa@iuh.edu.vn

 

39

Trần Triệu Anh Khoa

Thạc sỹ (NCS)

trantrieuanhkhoa@iuh.edu.vn

 

40

Từ Thị Hoàng Lan

Thạc sỹ (NCS)

tuthihoanglan@iuh.edu.vn

 

41

Võ Thị Thu Hằng

Thạc sỹ

vothithuhang@iuh.edu.vn

 

42

Vũ Trọng Hiền 

Thạc sỹ (NCS)

vutronghien@iuh.edu.vn

 

43 Nguyễn Tấn Xuân

Đại học

nguyentanxuan@iuh.edu.vn Chuyên viên

 

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác