Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Ngân hàng
chudenamhoc_new
Bộ môn Ngân hàng
26-06-2020
  • Chủ nhiệm bộ môn: Tiến sĩ  Vũ Cẩm Nhung

  • Danh sách giảng viên bộ môn:
STT Họ tên Học hàm, học vị Email Ghi chú
1 Vũ Cẩm Nhung Tiến sĩ vucamnhung@iuh.edu.vn Chủ nhiệm bộ môn
2 Phạm Trường Quân Thạc sỹ phamtruongquan@iuh.edu.vn

Phó trưởng khoa

3 Lê Thị Khánh Phương Thạc sỹ lethikhanhphuong@iuh.edu.vn  
4 Nguyễn Kim Chi Thạc sỹ nguyenkimchi@iuh.edu.vn  
5 Nguyễn Thị Hồng Ánh Tiến sĩ nguyenthihonganh@iuh.edu.vn  
6 Nguyễn Thị Kiều Nga Tiến sĩ nguyenthikieunga@iuh.edu.vn  
7 Nguyễn Vỹ Bảo Yến Thạc sỹ nguyenvybaoyen@iuh.edu.vn  
8 Phan Minh Xuân Thạc sỹ phanminhxuan@iuh.edu.vn  
9 Trần Triệu Anh Khoa Thạc sỹ (NCS) trantrieuanhkhoa@iuh.edu.vn  
10 Võ Thị Thu Hằng Thạc sỹ vothithuhang@iuh.edu.vn  
11 Vũ Trọng Hiền Thạc sỹ (NCS) vutronghien@iuh.edu.vn  
         

 

  • Bộ môn Ngân hàng quản lý các môn:

- Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

- Thanh toán quốc tế

- Kinh doanh ngoại hối

- Hệ thống thông tin Tài chính Ngân hàng

- Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương

- Thẩm định tín dụng

- Quản trị Ngân hàng thương mại

- Mô phỏng ngân hàng thương mại

- Thực tập doanh nghiệp 2

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác