Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Các hoạt động
chudenamhoc_new
Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 3 - 2021
06-08-2021

Nhằm đẩy mạnh phong trào sinh viên, học viên và giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ đời sống nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong bối cảnh chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ; Tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ khoa học trẻ, cũng như tạo cầu nối cho các nhà nghiên cứu trẻ, Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM và Sở khoa học và công nghệ TP. HCM phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học trẻ lần 3 năm 2021 với chủ đề: “Tri thức trẻ Thời đại 4.0”. 

Khoa Tài chính - Ngân hàng đã phát động các giảng viên, sinh viên tham gia vào hội nghị khoa học trẻ với số lượng bài rất nhiều, lên tới 93 bài viết, thể hiện mối quan tâm ngày càng lớn của sinh viên đến việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Trong các bài tham gia, nhiều bài có chất lượng cao, được đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh và kỷ yếu hội nghị khoa học.

Trong phiên hội nghị ngày 06/08/2021, bài trình bày về PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM của các tác giả Vũ Trọng Hiền, Hồ Thị Phương Dung, Trần Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thị Thủy Tiên đã xuất sắc đoạt giải nhất ở tiểu ban kinh tế. Xin chúc mừng nhóm tác giả.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác