Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Các hoạt động
chudenamhoc_new
Seminar “Thực tiễn kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại Việt Nam”
15-10-2021

Chiều ngày 14/10/2021, Tổ Ngân hàng thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tổ chức Seminar trực tuyến với chủ đề “Thực tiễn kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng thương mại Việt Nam” với mục tiêu tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên tiếp cận thực tế nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng, từ đó có sự tìm tòi, đổi mới, sáng tạo và áp dụng phù hợp trong hoạt động giảng dạy môn Kinh doanh ngoại hối. 

Tại buổi Seminar, sinh viên ngành TCNH và chuyên gia tại Ngân hàng Techcombank đã trình bày các bài tham luận liên quan đến các nội dung về kinh doanh ngoại hối như - chính sách tỷ giá tại Việt Nam; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại NHTM cổ phần…

Sau khi các bài tham luận được trình bày, các giảng viên trong tổ và các khách mời đã thảo luận, đóng góp các ý kiến và thống nhất chung trong việc đề xuất một số sản phẩm mới trong giao dịch ngoại hối sẽ đưa vào trong chương trình giảng dạy môn học này cho sinh viên chuyên ngành TCNH của Khoa Tài chính – Ngân hàng sau khi có hướng dẫn cụ thể của NHNN.

Một số hình ảnh của buổi seminar

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác