Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Các hoạt động
chudenamhoc_new
Seminar “Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và đánh giá môn Thanh toán quốc tế”
27-11-2021

Chiều ngày 26/11/2021, Tổ Ngân hàng  thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tổ chức Seminar trực tuyến với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và đánh giá môn Thanh toán quốc tế” với mục tiêu - Tạo điều kiện cho giảng viên tìm tòi, cải tiến, đổi mới, sáng tạo về phương pháp giảng dạy và đánh giá môn Thanh toán quốc tế, tương thích với phần mềm mới và thực tiễn đào tạo và công tác tại Ngân hàng.

- Điều chỉnh lại đề cương, rubrics cho phù hợp với nội dung giảng dạy được cập nhật và phương thức đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên.

Tại buổi Seminar, các giảng viên đã trình bày các bài tham luận liên quan đến các nội dung về thanh toán quốc tế như: -Ứng dụng mô hình thực hành mô phỏng trong giảng dạy thực hành môn học thanh toán quốc tế

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến cách đánh giá kỹ năng làm việc nhóm trong môn học thanh toán quốc tế

Sau khi các bài tham luận được trình bày, các giảng viên trong tổ và các khách mời đã thảo luận, đóng góp các ý kiến và thống nhất chung trong việc đề xuất đưa nội dung thực hành của môn TTQT trên phòng mô phỏng vào trong chương trình giảng dạy môn học này cho sinh viên chuyên ngành tài chính ngân hàng của Khoa Tài chính – Ngân hàng khi có đợt cập nhật chương trình đào tạo.

Một số hình ảnh của buổi seminar

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác