Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Các hoạt động
chudenamhoc_new
Seminar Cải tiến phương pháp giảng dạy môn Thực tập doanh nghiệp 2
27-05-2022

Sáng ngày 20/05/2022, Tổ Ngân hàng thuộc Khoa Tài chính – Ngân hàng đã tổ chức Seminar trực tuyến với chủ đề “Cải tiến phương pháp giảng dạy môn Thực tập doanh nghiệp 2” với mục tiêu:

- Tạo diễn đàn cho giảng viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình hướng dẫn và đánh giá các nhóm sinh viên, từ đó giúp các giảng viên có sự cải tiến trong nội dung bài giảng được phong phú, đa dạng hơn và phù hợp thực tiễn.

- Cập nhật bài giảng, hướng dẫn trang bị phương pháp học tập và làm việc, các kỹ năng mềm; củng cố trang bị các thái độ cần thiết cho sinh viên để thích ứng với thực tiễn trong quá trình kiến tập, thực tập tại ngân hàng.

- Điều chỉnh lại đề cương, rubrics cho phù hợp với nội dung giảng dạy được cập nhật.

Tại buổi Seminar, các giảng viên và sinh viên đã trình bày các bài tham luận liên quan đến các nội dung liên quan cải tiến môn Thực tập doanh nghiệp 2 như:

- Áp dụng PBL trong cải tiến phương pháp giảng dạy môn TTDN2 - Trường hợp thẩm định KH Doanh nghiệp vay vốn lưu động

- Một số biện pháp hoàn thiện quy trình thực tập tại ngân hàng trong chương trình môn học thực tập doanh nghiệp 2

- Cải tiến phương pháp giảng dạy môn học thực tập doanh nghiệp 2

Sau khi các bài tham luận được trình bày, các giảng viên trong tổ và các khách mời đã thảo luận những vấn đề thực tế trong thời gian qua liên quan vấn đề những kết quả đạt được trong môn thực tập doanh nghiệp 2 cũng như một số bất cập trong quá trình thực tế tại ngân hàng từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy môn TTDN2.

Một số hình ảnh của buổi seminar

Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác