Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo khẩn: về việc điều chỉnh thông tin SV đã xét tốt nghiệp đợt 7/2021
27-10-2021

Để đảm bảo quyền lợi của SV, Khoa TCNH đề nghị sinh viên có trong danh sách được công nhận tốt nghiệp chủ động kiểm dò, đối chiếu thông tin của sinh viên. Nếu phát hiện có sự sai lệch về thông tin (vd: Họ tên, ngày tháng năm sinh, phái, giới tính, nơi sinh....) thì sinh viên liên hệ gấp với giáo vụ khoa (ĐT: 0985921485) và đính kèm minh chứng là giấy khai sinh của sinh viên, gửi về cho giáo vụ khoa theo địa chỉ mail: phanthinhuhong@iuh.edu.vn trước 09h00 ngày 29/10/2021.

Sau mốc thời gian này Phòng Đào tạo tiến hành in văn bằng và phụ lục văn bằng, nên sẽ không giải quyết các bổ sung khác có liên quan.

Trân trọng.

 
Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác