Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông báo
chudenamhoc_new
Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2022
04-01-2022

Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh thông báo về đợt xét tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2022. Chi tiết về trình tự và các mốc thời gian, các bạn sinh viên vui lòng xem trong file đính kèm dưới đây.

File đính kèm

 

 
Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác