Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Tài chính Ngân hàng
Thông tin tuyển sinh
chudenamhoc_new
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 – Đợt 1
28-02-2023

Lưu ý: Nộp hồ sợ trực tuyến tại link sau: https://nophoso-sdh.iuh.edu.vn/

 
Tin nổi bật
Facebook đoàn khoa
Đơn vị cộng tác